Purple Aurora Borealis Over Crater Lake, Oregon

Purple Aurora Borealis Over Crater Lake, Oregon

Photography by: Alex Noriega

DMCA takedown